MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Vydalo Ministerstvo školství, m1ádeže tělovýchovy ČR dne 30. srpna 1993
čj. 22 206/93-23 s platností od 1. září 1993 počínaje 1. ročníkem

 

Kmenový obor:

3341L Dřevařství

Studijní obor:

33-41-L/503 (33-38-4/01)

 

Dřevařská a nábytkářská výroba - dřevěné konstrukce a stavby

 


Charakteristika oboru    Profil absolventa

Učební plán - denní studium    Učební plán - večerní studium    Učební plán - dálkové studium