MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 30. června 1995 č.j. 18 075/95-23 s účinností od 1. září 1995 počínaje prvním ročníkem


Kmenový obor:

3343L Výroba hudebních nástrojů

Studijní obor:

33-43-L/501 (33-37-6)

 

Výroba hudebních nástrojů

 

 


Charakteristika oboru    Profil absolventa

Učební plán - denní studium, zaměření 01 - Výroba hudebních nástrojů

Učební plán - denní studium, zaměření 03 - Management prodeje hudebních nástrojů

Učební plán - dálkové studium, zaměření 01 - Výroba hudebních nástrojů