MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

 

Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 3. března l997 čj. 14 398/97 - 72 s platností od 1. září 1997 počínaje 1. ročníkem

Kmenový obor:

3662H Sklenář, sklenářské práce

Učební obor:

36-62-H/001 (36-79-2)

 

Sklenář, sklenářka


Charakteristika oboru    Profil absolventa

Učební plán - denní studium    Učební plán - večerní studium    Učební plán - dálkové studium