MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 23. října 1997, č.j. 32 721/97-71 s platností od 1. září 1998 počínaje 1. ročníkem

Kmenový obor:

4104M  Rostlinolékařství

Studijní obor:

41-04-M/001 (42-35-6)

 

Rostlinolékařství

Charakteristika oboru    Profil absolventa

Učební plán - denní studium    Učební plán - dálkové studium