MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Schválilo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

dne 31. 12. 1999, č.j. 35 485/ 99-23 s platností od 1. září 2000 počínaje 1. ročníkem

a

Schválilo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

dne 19. února 2001, č.j. 12 662/01-23 s platností od 1. září 2001 počínaje 1. ročníkem

 

 

Kmenový obor:

4144M Zahradnictví

Studijní obor:

41-44-M/001 (42-11-6)

 

Zahradnictví

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán - denní studium

Učební plán - dálkové studium

Denní a dálkové studium absolventů základní školy