MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 5. března 1997 č.j. 14 954/97-72 s účinností od 1 září 1997 počínaje 1. ročníkem

Kmenový obor:

4153H Chovatel zvířat, chovatelské a zpracovatelské práce

Učební obor:

41-53-H/008 (45-83-2)

 

Jezdec a ošetřovatel dostihových koní

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa

Učební plán - denní studium    Učební plán - dálkové studium