Vuos.gif (2502 bytes)

UČEBNÍ DOKUMENTY

Vzdělávací programy


Kód KKOV Název vzdělávacího programu
 6842L501  Veřejně pořádková činnost
 6843M001  Veřejnosprávní činnost
 6843M005  Provoz diplomatických služeb
 6842M003  Bezpečnostně právní činnost