MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 15. června 1990, č.j. 18 340/90-31 s platností od 1. září 1991 počínaje 1. ročníkem

 

Kmenový obor:

8251H Výtvarné a uměleckořemeslné práce

Učební obor:

82-51-H/001 (85-41-2)

 

Umělecký kovář a zámečník

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa

Učební plán - denní studium    Učební plán - večerní studium