MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Vydalo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 29.11. 1995 č.j. 25 283/95-23 s platností od 1. září 1995 počínaje prvním ročníkem


Kmenový obor:

2645L  Telekomunikace

Studijní obor:

26-45-L/503 (26-76-4)

 

Zařízení sdělovací techniky

 


Charakteristika oboru    Profil absolventa

Učební plán - denní studium    Učební plán - večerní studium    Učební plán - dálkové studium