MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 13. června 1994 č.j. 18 495/94-23 s platností od 1. září 1994 počínaje 1. ročníkem
a
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 25. června 1996 č.j. 22 347/96-23 s platností od 1. září 1996 počínaje 1. ročníkem

 

Kmenový obor:

2846L Keramická výroba

Studijní obor:

28-46-L/501 (27-31-4,6)

 

Keramický průmysl

 


Charakteristika oboru    Profil absolventa

Učební plán - denní studium    Učební plán - večerní studium    Učební plán - dálkové studium