MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 24. srpna 1998, č.j. 25 012/98-23 s platností od 1. září 1998 počínaje 1. ročníkem

 

Kmenový obor:

3141M Textilnictví

Studijní obor:

31-41-M/003 (31-27-6)

 

Modelování pletenin

 


Charakteristika oboru    Profil absolventa

Učební plán - denní studium    Učební plán - večerní studium    Učební plán - dálkové studium