MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, m1ádeže tělovýchovy České republiky

dne 27. května 1991 čj. 17 717/91-21 s platností od 1. září 1991 počínaje 1. ročníkem

Kmenový obor:

6351H Technickoadministrativní pracovník, technickoadministrativní práce

Učební obor:

63-51-H/002 (64-75-2) 

 

Technickoadministrativní pracovník

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa

Učební plán - denní studium    Učební plán - večerní studium    Učební plán - dálkové studium