MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 17. června 1994, č.j. 18 090/94-23 s platností od 1. září 1994 počínaje 1. ročníkem

   

Kmenový obor:

6442M Organizace a management v odvětví

Studijní obor:

64-42-M/003 (23-86-6)

 

Strojírenská technická arministrativa

 


Charakteristika oboru    Profil absolventa

Učební plán - denní studium    Učební plán - večerní studium    Učební plán - dálkové studium