MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 21. července 1997, č.j. 22 984/97-71 s platností od 1. září 1997 počínaje 1. ročníkem

Kmenový obor:

6941L Osobní služby

Učební obor:

69-41-L/501 (63-35-6) 

 

Pleťová kosmetika


Charakteristika oboru    Profil absolventa

Učební plán - denní studium    Učební plán - večerní studium    Učební plán - dálkové studium