MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 3. července 1998, č.j. 22 175/98-23 s platností od l. září l998 počínaje l. ročníkem

Kmenový obor:

6951H Kadeřník

Učební obor:

69-51-H/001 (64-56-2) 

 

Kadeřník


Charakteristika oboru    Profil absolventa

Učební plán - denní studium    Učební plán - večerní studiu    Učební plán - dálkové studium