Vuos.gif (2502 bytes)

UČEBNÍ DOKUMENTY

Vzdělávací programy


Kód KKOV Název vzdělávacího programu
 3441M001  Polygrafie
 3454E501  Polygrafická výroba
 3452L001  Tiskař na polygrafických strojích
 3453L002  Reprodukční grafik pro media
 3452H001  Tiskař na polygrafických strojích
 3453H001  Reprodukční grafik
 3457H001  Knihař
 3457L001  Technik dokončovacího zpracování tiskovin