MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 21. prosince 1994 č.j 27 584/94-23 s platností od 1. září 1995 počínaje 1. ročníkem

Kmenový obor:

3742L Provoz, organizace a ekonomika pošt

Studijní obor:

37-42-L/501 (37-56-4)

 

Poštovní provozCharakteristika oboru    Profil absolventa

Učební plán - denní studium    Učební plán - večerní studium

Učební plán - dálkové studium    Učební plán - externí studium