Vuos.gif (2502 bytes)

UČEBNÍ DOKUMENTY

Vzdělávací programy


Kód KKOV Název vzdělávacího programu
 6341M004  Obchodní akademie
 6341M006  Obchodně podnikatelská činnost
 6342L502  Technickohospodářské a správní činnosti
 6351H002  Technickoadministrativní pracovník
 6343L001  Peněžní manipulant
 6351J001  Obchodní škola
 6341M040  Informatika v ekonomice
 6342L501  Tecnickohospodářské a správní činnosti