Vuos.gif (2502 bytes)

UČEBNÍ DOKUMENTY

Vzdělávací programy


Kód KKOV Název vzdělávacího programu
 7842M003  Pedagogické lyceum
 7842M001  Technické lyceum
 7841J001  Rodinná škola
 7851Jxxx  Odborná škola - textil a oděvnictví
 7851Jxxx  Odborná škola - strojírenství
 7851Jxxx  Odborná škola - potravinářství
 7851Jxxx  Odborná škola - stavebnictví
 7842M002  Ekonomické lyceum
 7841M003  Odborná škola - strojírenství
 7841M004  Odborná škola - potravinářství
 7841M005  Odborná škola - stavebnictví
 7842M005  Zdravotnické lyceum
 7842M006  Přírodovědné lyceum