Vuos.gif (2502 bytes)

UČEBNÍ DOKUMENTY

Vzdělávací programy


Kód KKOV Název vzdělávacího programu
 6442M003  Strojírenská technická administrativa
 6442M010  Technická administrativa - elektrotechnika
 6442L012  Obchodně provozní pracovník civilního letectví
 6441L515  Podnikání v technických povoláních
 6441L516  Podnikání v technických povoláních
 6441L524  Podnikání
 6442Mxxx  Management ....
 6443M002  Ekonomika zemědělství a výživy
 6442M022  Management potravinářských výrob
 6441M001  Podnikání a služby
 6442M007  Obchodní management ve strojírenství
 6442M008  Výrobní management ve strojírenství
 6442M018  Řízení chemických výrob - podnikání a management
 6441L518  Podnikání v oborech zemědělského a lesního hospodářství
 6441L521  Podnikání v oborech obchodu a služeb
 6441L523  Podnikání v oborech umění, užitého umění a rukodělné uměleckořemeslné výroby