UČEBNÍ DOKUMENTY

Vzdělávací programy


Kód KKOV Název vzdělávacího programu
 2941M001  Technologie potravin
 2942M001  Analýza potravin
 2943L501  Potravinářská technologie
 2943L502  Potravinářská technologie
 2943L503  Potravinářská technologie
 2943L504  Potravinářská technologie
 2943L505  Potravinářská technologie
 2943L506  Potravinářská technologie
 2943M001  Technologie potravin
 2943M002  Technologie potravin
 2943M003  Technologie potravin
 2944L501  Potravinářská technologie
 2944L502  Potravinářská technologie
 2944M001  Technologie potravin
 2945L501  Potravinářská technologie
 2945L502  Potravinářská technologie
 2945M001  Technologie potravin
 2945M002  Technologie potravin
 2946L501  Potravinářská technologie
 2946L502  Potravinářská technologie
 2946M001  Technologie potravin
 2947M001  Technologie potravin
 2948L501  Potravinářská technologie
 2948L502  Potravinářská technologie
 2948M001  Technologie potravin
 2951H001  Potravinářská výroba
 2953H001  Pekař
 2954H002  Cukrář
 2955H002  Mlékař
 2955H003  Mlékař
 2958H001  Konzervář
 2941L502  Potravinářský průmysl
 2941L503  Potravinářský průmysl
 2951E501  Potravinářská výroba
 2952H001  Mlynář
 2956H001  Řezník - uzenář
 2957H002  Sladovník - pivovarník
 2958H001  Konzervář