nuov.gif (2502 bytes)

UČEBNÍ DOKUMENTY

Skupiny oborů


Kód Název
16 Ochrana životního prostředí

21

Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství

23

Strojírenství a strojírenská výroba

26

Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

28

Technická chemie a chemie silikátů
29 Potravinářství a potravinářská chemie
31 Textilní výroba a oděvnictví
32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
36 Stavebnictví, geodézie a kartografie
37 Doprava a spoje
39 Speciální a interdisciplinární technické obory
41 Zemědělství a lesnictví
43 Veterinářství a veterinární prevence
53 Zdravotnictví
63 Ekonomika a administrativa
64 Podnikání v oborech, odvětví
65 Gastronomie, hotelnictví a turismus
66 Obchod
68 Právo, právní a veřejno-správní činnost
69 Osobní a provozní služby
72 Publicistika, knihovnictví a informatika
75 Pedagogika, učitelství a sociální péče
78 Obecně odborná příprava
79 Obecná příprava
82 Umění a užité umění