UČEBNÍ DOKUMENTY

Vzdělávací programy


Kód KKOV Název vzdělávacího programu
 2143L001  Hutník operátor   
 2143M001  Hutnictví
 2151E001  Vrtné a pilotážní práce
 2154E003  Slévárenská výroba
 2153H001  Modelář
 2155H001  Slévač
 2144M001  Slévárenství
 2141M005  Užitá ekologie - stavební geologie a ekologie
 2142M001  Těžba a zpracování kamene
 2143M002  Řízení a kontrola výroby
 2152H005  Hutník
 2144L001  Technik modelářských zařízení