Vuos.gif (2502 bytes)

UČEBNÍ DOKUMENTY

Vzdělávací programy


Kód KKOV Název vzdělávacího programu
 2842L501  Provozní chemie
 2842L502  Provozní chemie - chemicko-technologické procesy
 2842L503  Provozní chemie - výroba celulózy a papíru
 2842L504  Provozní chemie - chemicko-technologické procesy
 2842L505  Provozní chemie - zpracování kaučuků a plastů
 2842L506  Provozní chemie - analytická chemie
 2842L516  Provozní chemie - výroba celulózy a papíru
 2842L5xx  Provozní chemie
 2842L5xx  Provozní chemie - analytická chemie
 2842L5xx  Provozní chemie - zpracování kaučuků a plastů
 2844M001  Aplikovaná chemie
 2844M002  Aplikovaná chemie - analytická chemie
 2844M003  Aplikovaná chemie - chemická technologie
 2844M004  Aplikovaná chemie - farmaceutické substance
 2844M005  Aplikovaná chemie - ochrana životního prostředí
 2844M006  Aplikovaná chemie - výpočetní technika v chemii
 2844M007  Aplikovaná chemie - podnikový management
 2845L502  Sklářský průmysl - výroba skla
 2845L503  Sklářský průmysl - zušlechťování skla
 2845L504  Sklářský průmysl - optika
 2845L505  Sklářský průmysl - broušení technického a šperkového kamene
 2846L501  Keramický průmysl
 2851H001  Chemik laborant
 2855E501  Gumárenská a plastikářská výroba 
 2855H003  Gumárenská a plastikářská výroba 
 2864H003  Výrobce ozdobných předmětů
 2842L012  Chemik operátor - průmyslová chemie
 2852H007  Chemik
 2857H007  Keramik
 2858H005  Sklář
 2861H004  Brusič technického a šperkového kamene
 2861H005  Brusič skla
 2862H003  Malíř skla a keramiky
 2863E501  Bižuterní výroba
 2863H001  Výrobce bižuterie - skleněná bižuterie
 2863H002  Výrobce bižuterie - kovová bižuterie
 2864H004  Výrobce vánočních ozdob
 2846M001  Technologie keramiky
 2853H001  Operátor farmaceutické výroby
 2853H002  Laborant pro farmaceutickou výrobu
 2841J001  Chemicko-farmaceutická výroba
 2841M007  Výroba celulózy a papíru
 2841M008  Chemicko-farmaceutická výroba
 2845M001  Technologie skla
 2847L501  Bižuterní průmysl
 2855E001  Gumárenská a plastikářská výroba
 2857E502  Keramická výroba
 2857H505  Keramická výroba