UČEBNÍ DOKUMENTY

Vzdělávací programy


Kód KKOV Název vzdělávacího programu
 5341H002  Ošetřovatel
 5341J004  Zubní instrumentářka
 5341N004  Diplomovaný zdravotnický záchranář
 5341N007  Diplomovaná dentální hygienistka
 5341M007  Zdravotnický asistent
 5341M008  Nutriční asistent
 5343M001  Zdravotní laborant
 5343M002  Farmaceutický laborant
 5343N004  Diplomovaný farmaceutický asistent
 5343M005  Laboratorní asistent
 5344M001  Zubní technik
 5344M006  Oční technik bez získání způsob. zdr. pracovníka
 5344M007  Asistent zubního technika
 5344M008  Ortoticko-protetický technik
 5344N002  Diplomovaný zubní technik
 5341N001  Diplomovaná všeobecná sestra