Vuos.gif (2502 bytes)

UČEBNÍ DOKUMENTY

Vzdělávací programy


Kód KKOV Název vzdělávacího programu
 8251H001  Umělecký kovář a zámečník
 8241M005  Tvarování průmyslových výrobků - tvarový a grafický design obalů
 8241M030  Tvarování dřeva a řezbářství
 8241M034  Tvarování průmyslových výrobků - průmyslový design
 8241M058  Kamenosochařství - kamenosochařská výroba
 8242M002  Kamenosochařství - restaurování a konzervování kamene
 8251H006  Umělecký truhlář
 8251L017  Uměleckořemeslné zpracování skla - hutní tvarování
 8251L018  Uměleckořemeslné zpracování skla - broušení a rytí
 8251L019  Uměleckořemeslné zpracování skla - umělecké vitráže
 8251L020  Uměleckořemeslné zpracování skla - malba skla
 8241M002  Užitá fotografie
 8241M007  Propagační výtvarnictví - propagační grafika
 8241M008  Propagační výtvarnictví - výstavnictví
 8241M009  Propagační výtvarnictví - aranžování
 8241M010  Propagační výtvarnictví - vědecká kresba a ilustrace
 8241M012  Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - plošné a plastické rytí
 8241M013  Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - umělecké zámečnictví a kovářství
 8241M014  Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - zlatnictví a stříbrnictví
 8241M015  Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - broušení a rytí drahých kamenů
 8241M016  Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - umělecké odlévání
 8241M018  Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu - modelářství
 8241M022  Modelářství a návrhářství oděvů
 8241M023  Tvorba hraček a dekorativních předmětů
 8241M026  Konstrukce a tvorba nábytku
 8241M028  Modelářství a návrhářství obuvi a módních doplňků
 8241M035  Propagační výtvarnictví - grafická úprava tiskovin
 8241M036  Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu - zdobení
 8241M037  Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu - vytváření keramiky
 8241M038  Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu - kamnářství
 8241M039  Výtvarné zpracování skla - modelářství lisovaného skla
 8241M040  Výtvarné zpracování skla - broušení a vzorování broušeného skla
 8241M041  Výtvarné zpracování skla - hutní tvarování skla
 8241M042  Výtvarné zpracování skla - tvarování, malování a leptání skla
 8241M043  Výtvarné zpracování skla - rytí skla
 8241M044  Výtvarné zpracování skla - tvorba a výroba skleněných figurek
 8241M045  Výtvarné zpracování skla - vzorkařství skleněné bižuterie 
 8241M046  Textilní výtvarnictví - tkalcovská a tiskařská tvorba
 8241M047  Textilní výtvarnictví - tkalcovská tvorba
 8241M048  Textilní výtvarnictví - tiskařská tvorba
 8241M049  Textilní výtvarnictví - ruční výtvarné zpracování textilií
 8241M050  Textilní výtvarnictví - pletařská tvorba
 8241M051  Textilní výtvarnictví - krajkářská a vyšívačská tvorba
 8241M052  Textilní výtvarnictví - ruční tisk a ruční tkaní
 8241M053  Textilní výtvarnictví - tvorba dekorativních předmětů z textilních a přírodních materiálů
 8241M054  Tvorba a vzorování bižuterie - tvarování a rytectví raznic
 8241M055  Tvorba a vzorování bižuterie - pasířství
 8241M056  Tvorba a vzorování bižuterie - povrchové zušlechťování
 8241M057  Tvorba a vzorování bižuterie - uměleckoprůmyslové zpracování kovů
 8242M001  Konzervátorství a restaurátorství
 8251L011  Umělecko řemeslné zpracování textilu - práce tkalcovské
 8251L012  Uměleckořemeslné zpracování textilu - ruční výšivky
 8251L029  Uměleckořemeslné zpracování textilu - práce gobelínářské
 8251H002  Umělecký písař
 8251H004  Umělecký štukatér
 8251H005  Umělecký řezbář
 8251H007  Umělecký pozlacovač
 8251H008  Ruční krajkářka
 8251H009  Umělecký keramik
 8251H010  Umělecký sklenář
 8251H011  Vlásenkář a maskér
 8251H013  Košíkář
 8251H014  Ruční vyšívačka
 8251H015  Obuvník pro scénickou obuv
 8251L003  Uměleckořemeslné zpracování kovů - práce kovářské a zámečnické
 8251L004  Uměleckořemeslné zpracování kovů - práce pasířské
 8251L006  Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské
 8251L007  Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce řezbářské
 8251L008  Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce čalounické a dekoratérské
 8251L009  Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů - strunné nástroje
 8251L010  Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů - klávesové nástroje
 8251L014  Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky - práce keramické
 8251L022  Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky - práce kamenosochařské
 8251L024  Uměleckořemeslné zpracování kovů - práce rytecké
 8251L027  Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů - dechové a bicí nástroje
 8251L501  Umělecké řemeslné práce
 8251L535  Scénická tvorba
 8251L536  Scénická tvorba
 8251H003  Zlatník a klenotník
 8251H012  Umělecký rytec