Vuos.gif (2502 bytes)

UČEBNÍ DOKUMENTY

Vzdělávací programy


Kód KKOV Název vzdělávacího programu
 4104M001  Rostlinolékařství
 4141L007  Zemědělský podnikatel
 4141L503  Zemědělství
 4141L505  Zemědělství
 4143M002  Chovatelství
 4146M003  Myslivecké hospodářství
 4151H007  Zemědělec, hospodyňka
 4153H002  Rybář
 4153H008  Jezdec a ošetřovatel dostihových koní
 4153H011  Chovatel laboratorních a kožešinových zvířat
 4154H002  Kovář a podkovář
 4155H003  Opravář zemědělských strojů
 4156H001  Mechanizátor lesní výroby
 4144L501  Zahradnictví
 4144M001  Zahradnictví
 4152H001  Zahradník, zahradnice
 4141M001  Agropodnikání
 4143L004  Chovatel cizokrajných zvířat
 4143M001  Rybářství
 4145M001  Mechanizace a služby
 4146J002  Lesní hospodářství
 4146M001  Lesnictví
 4151H008  Krajinář
 4141L504  Zemědělství - rybářství
 4142M001  Vinohradnictví
 4152E510  Zahradnická výroba
 4153H009  Chovatel a zpracovatel drůbeže
 4145L505  Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství
 4146L502  Lesní hospodářství
 4151E001  Zemědělská výroba
 4151H011  Farmář, farmářka
 4151H013  Včelař, včelařka
 4153E501  Rybářská výroba
 4153H010  Chovatel koní a jezdec
 4156E501  Lesní výroba
 4157H001  Zpracovatel dřeva